Niinisalon Erämiehet RY:n Historiaa

 
Metsästysseura Niinisalon Erämiehet ry on perustettu 28.08.1955. Seuran perustajajäseniä olivat asemamies Aarne Miikkulainen, kauppias Paavo Taulu, luutnantti Julius Raami, vääpeli Eino Pulli, koululainen Erkki Kiiskinen, maanviljelijä Erkki Soini ja maanviljelijä Esko Soini. Seura toimii Kankaanpään kunnassa Niinisalon kylässä ja kuuluu Pohjois-Satakunnan riistanhoitoyhdistykseen. Jäseniä seurassa on n 35 ja metsästysaluetta on noin 3500- hehtaaria. Metsästysalueista noin 2500- hehtaaria on yksityisten omistuksessa ja noin 1000- hehtaaria on Metsähallituksen aluetta.
 
Erämiesten toimintaan on aina kuulunut metsästyksen ja riistanhoidon lisäksi myös muuta toimintaa, mm ampuma-, koira-, nuoriso- ja aktiivista talkootoimintaa.
Perinteisen seuratoiminnan lisäksi yksi merkittävimmistä ja seuratoiminnan kannalta välttämättömästä toiminnasta on ollut maanomistajien huomioiminen, koska he ovat vuokranneet metsästysoikeuden maihinsa vastikkeetta.
50- ja 60- luvulla seuran toimesta maanomistajille annettiin mm työvoima-apua. Nykyisin seura järjestää maanomistajille peijaiset vähintään joka kolmas vuosi.
 
Ampumataidon ylläpitämiseksi Erämiehet ovat olleet innokkaita haulikkoammunnan harrastajia. Jo vuonna 1959 seura hankki oman savikiekkoheittimen. Innostuksen myötä seura päätti rakentaa haulikkoradan. Haulikkorata rakennettiin Niinisaloon vuonna 1967. Toiminta radalla oli hyvin vilkasta, mm harjoituksia järjestettiin 2 – 3 kertaa viikossa sekä kilpailutoiminta oli aktiivista. Rata oli toiminnassa aina vuoteen 1986 jolloin sen toiminta lopetettiin, koska Niinisalossa toimiva puolustusvoimien koeampuma-asema laajensi varoalueitaan.
Haulikkoratatoiminta oli ollut merkittävä osa seuran toimintaa, eikä sitä haluttu lopettaa. Vuonna 1987 aloitettiin toimenpiteet uuden haulikkoradan rakentamiseksi ja sen johdosta syntyi vuokrasopimus maa-alueesta puolustusministeriön kanssa (nykyään Metsähallitus). Maa-alue sijaitsee Niinisalon kylässä Selkänevantien varressa. Koska nykyaikaisen haulikkoradan rakentaminen olisi ollut liian suuri taloudellinen ponnistus pienelle seuralle, syntyi haulikkoratayhtymä johon kuuluvat Erämiesten lisäksi Kankaanpään Metsästysyhdistys ja Niinisalon Varuskunnan Metsästysseura.
Tehdyn yhtymäsopimuksen perusteella Selkänevalle rakennettiin Selkänevan haulikkorata, joka valmistui vuonna 1988. Rata käsitti kaksi skeet-rataa ja yhden trap-radan. Rataa on laajennettu yhdellä trap-radalla vuonna 2004.
 
Ratahankkeen myötä seuran talkootoiminta vilkastui ja jäsenistön keskuudessa heräsi vanha ajatus uudestaan, nimittäin oman metsästysmajan rakentaminen. Omasta majasta on seuran historian aikana keskusteltu vakavasti ensimmäisen kerran jo vuonna 1957 mutta rakentamishankkeeseen ei tuolloin vielä ryhdytty ja toisen kerran asia on otettu esille vuonna 1966 eikä sekään vielä johtanut majahankkeeseen. ”Kolmas kerta toden sanoo”, nimittäin vuonna 1994 aloitettiin seuran majan, Plinkin Torpan rakentaminen. Käsin veistetty hirsimaja ja erillinen talousrakennus saatiin valmiiksi vuonna 1996 Niinisalon kylään ”vanhan tien” varteen noin 2km Kankaanpään suuntaan. Tämän jälkeen seuran omalle 1,5 hehtaarin tontille on rakennettu perinteinen savusauna joka valmistui vuonna 1998. Majoitusrakennus tehtiin vanhasta aittasta , joka on peräisin vuodelta 1894. Majoitusrakennus valmistui vuonna 2004. Lisäsi on rakennettu kompostikäymälät, grillikatos ja savustusuuni sekä tontille on siirretty kaksi vanhaa heinälatoa polttopuusuojiksi.
Metsästysmajaa voi varata käyttöönsä myös ulkopuoliset. Majan hyvä sijainti on innostanut paikalliset yhdistykset ja yhteisöt vuokraamaan tiloja omiin erilaisiin tapahtumiin ympäri vuoden.
Talviaikaan seura järjestää majalla avantouintia ja saunomista kerran viikossa.
 
Niinisalon Erämiehet ry:n puheenjohtajina ovat toimineet:

Paavo Taulu  1955 – 1957
H Haikonen  1958
Erkki Soini  1959
Julius Raami  1960 – 1961
Voitto Kivistö  1962 – 1963
Matti Majamäki  1964 – 1969
Reijo Korhonen  1970 – 1972
Matti Myllymäki  1973 – 1976
Pentti Salo  1977 – 1978
Matti Loukkalahti  1979 – 1998
Juha Ojala  1999 – 2019
Jani-Petteri Vienola -
 
Niinisalon Erämiesten toiminta on nykyään monimuotoista yhdistystoimintaa, joka keskittyy perinteisen metsästys- ja riistanhoitotoiminnan lisäksi merkittävästi haulikkoratatoimintaan ja majatoimintojen ylläpitämiseen.