Niinisalon Erämiehet RY:n Historiaa

 
Metsästysseura Niinisalon Erämiehet ry on perustettu 28.08.1955. Seuran perustajajäseniä olivat asemamies Aarne Miikkulainen, kauppias Paavo Taulu, luutnantti Julius Raami, vääpeli Eino Pulli, koululainen Erkki Kiiskinen, maanviljelijä Erkki Soini ja maanviljelijä Esko Soini. Seura toimii Kankaanpään kunnassa Niinisalon kylässä ja kuuluu Pohjois-Satakunnan riistanhoitoyhdistykseen. Jäseniä seurassa n:o 35 ja metsästysaluetta noin 3500- hehtaaria. Metsästysalueista noin 2500- hehtaaria on yksityisten omistuksessa ja noin 1000- hehtaaria on Metsähallituksen aluetta.
 
Erämiesten toimintaan on aina metsästyksen ja riistanhoidon lisäksi myös muuta toimintaa, mm ampuma-, koira-, nuoriso- ja aktiivista talkootoimintaa.
Perinteisen seuratoiminnan lisäksi yksi tärkeämmistä ja seurauksista aiheutunutta toimintaa on ollut maanomistajien huomioiminen, koska hän ovat vuokranneet metsästyksen oikeuden maihinsa vastikkeetta.
50- ja 60- luvulla seuran toimesta maanomistajille annettiin mm työvoima-apua. Nykyisin seuran maanomistajille peijaiset joka kolmas vuosi.
 
Ampumataidon ylläpitämiseksi Erämiehet ovat olleet innokkaita haulikkoammunnan harrastajia. Jo vuonna 1959 seura hankki oman savikiekkoheittimen. Innostuksen myötä seura päätti rakentaa haulikkoradan. Haulikkorata rakennettiin Niinisaloon vuonna 1967. Toiminta radalla oli hyvin vilkasta, mm harjoituksia järjestettiin 2 – 3 kertaa sekä kilpailutoiminta oli aktiivista. Rata oli toiminnassa aina vuodesta 1986 asti sen toiminta lopetettiin, koska Niinisalossa toimiva puolustusvoimien koeampuma-asema laajensi varoalueitaan.
Haulikkoratatoiminta oli tärkein osa seuran toimintaa, eikä sitä haluttu lopettaa.Vuonna 1987 aloitettiin toimenpiteet uuden haulikkoradan rakentamiseksi ja sen johdosta syntyi vuokrasopimus maa-alueesta puolustusministeriön kanssa (nykyään Metsähallitus). Maa-alue sijaitsee Niinisalon kylässä Selkänevantien varressa. Koska nykyaikaisen haulikkoradan rakentaminen olisi ollut liian suuri taloudellinen ponnistus pienelle seuralle, syntyi haulikkoratayhtymä kuuluu Erämiesten lisäksi Kankaanpään Metsästysyhdistys ja Niinisalon Varuskunnan Metsästysseura.
Tehdyn yhtymäsopimuksen perusteella Selkänevalle rakennettiin Selkänevan haulikkorata, joka valmistui vuonna 1988. Rata käsitti kaksi skeet-rataa ja yhden trap-radan. Rataa on laajennettu yhdellä trap-radalla vuonna 2004.
 
Ratahankkeen myötä seuran talkootoimintaa vilkastui ja jäsenistön keskuudessa heräsi vanha ajatus, saatu oman metsästysmajan rakentaminen. Omasta majasta on historian aikana keskusteltu seuran kerran jo vuonna 1957 mutta rakentamishankkeeseen ei tuolloin vielä ryhdytty ja toinen kerran asia on otettu esille vuonna 1966 eikä sekään johtanut majahankkeeseen. ”Kolkerta toden sanoo”, jatkui vuonna 1994 aloitettiin seuran majan, Plinkin Torpan rakentaminen. Käsin veistetty hirsimaja ja erillinen talousrakennus valmistui valmiiksi vuonna 1996 Niinisalon kylään ”vanhan tien” varteen noin 2km Kankaanpään suuntaan.Tämän jälkeen seuran omalle 1,5 hehtaarin tontille on rakennettu perinteinen savusauna joka valmistui vuonna 1998. Majoitusrakennus tehtiin vanhasta aittasta , joka on tuleva vuodelta 1894.
Metsästysmajaa voi varata käyttöönsä myös ulkopuoliset. Majan hyvä sijainti on innostanut paikalliset yhdistykset ja yhteisöt vuokraamaan tilaja omiinin tapahtumiin ympäri vuoden.
Talviaikaan seuraongelma majalla avatouintia ja saunomista kerran kerran.
 
Niinisalon Erämiehet ry:n puheenjohtajina ovat toimineet:
 • Paavo Taulu                 1955–1957
 • H Haikonen                  1958
 • Erkki Soini                    1959
 • Julius Raami                 1960–1961
 • Voitto Kivistö                 1962–1963
 • Matti Majamäki              1964–1969
 • Reijo Korhonen             1970–1972
 • Matti Myllymäki              1973–1976
 • Pentti Salo                     1977–1978
 • Matti Loukkalahti            1979–1998
 • Juha Ojala                      1999–2019
 • Jani-Petteri Vienola        2020
 • Vesa Kuusisto                2021
 • Keijo Kerola                    2022

 

Niinisalon Erämiesten toiminta on nykyään monimuotoista yhdistystoimintaa, joka keskittyy perinteisen metsästys- ja riistanhoitotoiminnan lisäksi majatoimintojen ylläpitämiseen.