Takaisin

Majavanmetsästys 2023 - 2024

MAJAVANMETSÄSTYS 2023-2024
 
Metsästyksen toteuttaminen
 
Metsästys toteutetaan aikavälillä 20.8.2023-30.4.2024.
Kaikki jäsenet saavat metsästää majavaa, lupia on kaikkiaan 34 kpl. Ilmoita
saaliista välittömästi tiedot Tapio Vähätalolle 0400-764871 paino, sukupuoli ja
paikka mistä kaadettu (WhatsApp-kuva omariista karttapohjasta).
Älä kirjaa itse saalista Oma Riistaan. Kirjauksen tekee majayhteisluvan hakija.
Lupien täyttymisestä informoidaan jäseniä.
 
Hallitus