Takaisin

Majan siivoustalkoot sunnuntaina 19.6.2022 klo 14.00 alkaen

Majan käyttäjien viihtyvyyden parantamiseksi siivotaan ja pestään majan ja majoitusrakennuksen sisätilat sekä siistitään majan ympäristöä.

Johtokunta